HBpunt Begaafd & gevoelig; een prachtig talent!

>

Geschreven door HBpunt

https://hbpunt.nl

01-03-2023
Leer onze zorgers kennen

Praktijk voor hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen

In 2012 heeft Hennie Gatsonides haar eigen praktijk opgericht, ‘Romte foar dy’, een praktijk die zich inzet voor hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen. De praktijk groeide toen haar praktijk in 2018 gecontracteerd werd voor specialistische jeugdhulpverlening in Friesland en daarmee ook de samenwerking startte met collega zzp’ers, wat zorgde voor een prachtig netwerk met verschillende disciplines én een vermenigvuldiging van het aantal cliënten.

Vervolgens is Hennie zich gaan richten op de contacten met gemeenten, gebiedsteams, SDF (Sociaal Domein Fryslân), praktijkondersteuners, jeugdartsen en werd Romte foar dy gevonden als belangrijke speler op dit vlak. In 2020 werd de naam HBpunt – romte foar dy geboren om helderheid te geven aan waar we voor staan en toen bood HBpunt ongeveer aan 90 cliënten hulp. De nieuwe naam geeft een goed beeld van wat HBpunt doet en wie we zijn.

Tot 2021 werd al het werk verricht door zzp’ers. Vanwege de groei in aanvragen, regievoering en verscherpte regelgeving werd het eerste personeel aangenomen. Nu begin 2023 zijn er inmiddels 13 mensen in dienst. En is het aantal cliënten gestegen tot 287.

En HBpunt groeit nog verder door. In augustus 2021 werd het eerste pand gehuurd in Garyp wat inmiddels te klein is geworden. Vanaf september 2022 maakt HBpunt ook gebruik van De Bank in Burgum en start begin maart de verbouwing op de eerste verdieping. Een organisatie volop in ontwikkeling!

Visie HBpunt

Door het creëren van een omgeving waarin het kind zich vrij en veilig voelt, werken wij samen met het kind, de ouder(s) en een uniek team van (zelfstandig) specialisten aan één gezamenlijk doel. Door het bieden van een ondersteuningstraject, geheel op maat, zowel voor het kind als de ouder(s), kunnen wij voldoen aan de exacte behoeften van ieder uniek kind. 
Goed luisteren, ruimte bieden voor het verhaal van het kind en gevoel en oog hebben voor het verschil tussen de zorgbehoefte van het kind en die van de ouders.

Uitdagingen voor kinderen

Al vanaf een jonge leeftijd ervaren ouders dat hun begaafde, gevoelige kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen om zich heen. Ze merken dat hun kind geen of weinig aansluiting vindt bij andere kinderen. De communicatie en interactie gaat op een andere manier. In veel gevallen hebben begaafde kinderen last van onzekerheid of faalangst, voelen ze zich anders en soms zelfs een buitenstaander. Op school lopen ze het risico op onderpresteren of hebben ze moeite met de aansluiting in de klas, weinig uitdaging in de lesstof of zelfs demotivatie en neerslachtigheid. Het is van groot belang dat zowel thuis, school en de sociale omgeving van het begaafde kind in balans zijn qua ontwikkelbehoeften.

Wij kijken breed naar de ontwikkeling van het kind tot nu toe en zijn omgeving en bekijken samen met ouders wat ervoor nodig is om het kind weer vrij en blij te laten zijn. HBpunt is een organisatie met (deels zelfstandige) specialisten op het gebied van begaafdheid en/of gevoeligheid. Vanuit onze jarenlange ervaring in het werken met begaafde en gevoelige kinderen bieden wij een ondersteuningstraject geheel op maat.

Mocht je hierover meer willen lezen en/of contact willen opnemen, kijk dan op onze website https://hbpunt.nl/