Disclaimer

Gezondheidscentrum De Bank betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de
juistheid of volledigheid hiervan.

Gezondheidscentrum De Bank aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke
manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie
op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande
waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd door het gezondheidscentrum De Bank.

Het auteursrecht op deze website berust bij gezondheidscentrum De Bank of bij derden welke met
toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan gezondheidscentrum De Bank.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming
door gezondheidscentrum De Bank.